Maulid Nabi Muhammad SAW

PT DROSE KONSULTASI INDONESIA

Terima kasih ya Allah, Engkau telah mengutus kekasih-Mu Nabi Muhammad SAW. Beliau penyempurna akhlak kami, beliau menjadi rahmat bagi alam. Mengajarkan kami kasih sayang, perdamaian, dan kebersamaan dalam masyarakat yang berbeba-beda.

Semoga kita semua mendapat syafaat-Nya pada hari akhir nanti. Semoga kita tidak pernah lupa untuk bershalawat kepada-Nya. Aamiin.